Miljø


Miljøerklæring, en innsats for naturen for å beskytte miljøet!

Selv om DURIEU-gruppen opplever en økende vekst i aktiviteter og resultater, er engasjementet for å bevare miljøet konstant.
 

Et engasjement for å beskytte miljøet.

Durieu er bevisst når det gjelder miljøspørsmål og har et fast fokus på å utvikle en konkret, bærekraftig utvikling. Ved å vise samfunnsansvar og borgerplikt prøver gruppen å begrense innvirkningen av sine aktiviteter på naturen som omgir oss. Fra utvikling til produksjon og resirkulering av emballasje forsøker Durieu å finne løsninger for å bevare miljøet, særlig gjennom utvikling av produkter som blir merket "Miljømessig bærekraftig". Brukerne og samarbeidspartnerne til selskapet blir også informert fullstendig og klart for å bevisstgjøre miljøbevisste handlinger hver eneste dag. Dette engasjementet har Durieu satt svart på hvitt i en miljøerklæring som gruppen følger til punkt og prikke.

 
environnement_durieu