Juridiske merknader


Redaksjonell informasjon

Nettstedet www.owatrol.com blir redigert av:
GROUPE DURIEU
29, avenue du Roule 92200 NEUILLY-SUR SEINE​ (France)
Tel.: +33 (0) 160 86 48 70 Fax : +33 (0) 160 86 84 84
Siren : 419281456
Capital social : 50.000 €
TVA Intracommunautaire : FR81419281456
 

Kommunikasjonsbyrå

ADFIELDS
23 bis rue Édouard VAILLANT
B.P 61547
37015 TOURS Cedex 01 - FRANCE
 

Realisering / nettstedet hosting

ADFIELDS
23 bis rue Édouard VAILLANT
B.P 61547
37015 TOURS Cedex 01 - FRANCE
 

Åndsrett

Ifølge åndsrettsloven og mer generelt for alle avtaler som inneholder bestemmelser om opphavsrett, er hel eller delvis gjengivelse av tekst, bilder eller illustrasjoner som ikke er uttrykkelig tillatt lastet ned av besøkende, forbudt uten tillatelse fra utgiveren eller en person som har rett til å gi slik tillatelse.

 

Ansvar

Bruk av informasjon som finnes på dette nettstedet skjer på brukerens eget ansvar. Alle ressurser som finnes på dette nettstedet, tekster, bilder og illustrasjoner (diagrammer, tegninger, planer, bilder og animasjoner) gis kun som informasjon og kan ikke på noen måte påføre utgiveren noe ansvar. Til tross for at DURIEU gir den mest nøyaktige informasjon som er mulig å gi og sørger for en regelmessig oppdatering av nettstedet, påtar selskapet seg ikke noe ansvar for manglende presisjoner, unøyaktigheter, mulige feil eller utelatelser i informasjonen på nettstedet eller resultatene som oppnås ved bruk og praktisering av informasjonen som leveres via dette kommunikasjonsmediet. Felix Monge forbeholder seg retten til å endre alle sine modeller uten forhåndsvarsel.

 

Utøvelse av rett til tilgang

I samsvar med datavernloven, har du rett til innsyn, retting og sletting av dine personlige data . For å utøve denne retten, vennligst kontakt: Produits DURIEU S.A - ZAI La Marinière, 2 bis rue Charles de Gaulle 91070 Bondoufle (France) - Tlf.: +33 (0) 160 86 48 70 - Faks: +33 (0) 160 86 84 84
 

Bilder:

© FOTOLIA™ ; AdFields ; iStock ; Phovoir ; Luc1 ; A.S.T.C. ; LMBOIS ; Wooden-Walkway ; bukitdamansara ; alexandre zveiger ; Carlos-Sanchez-Pereyra ; rodho ; Vladimir-Voronin ; D_Nasskau ; Parrus ; sivalp ; Donnerbold ; laughingmango ; Alexandra-Roslova ; zimmytws ; Paul-Prescott ; yampi ; chantal cecchetti ; SteveMann ; Wilm-Ihlenfeld ; Oneillbro ; Robert-Kelly ; Eniz-Umuler ; Tilio&Paolo ; Mara ; lime-spirit ; Jacques PALUT ; Rieupeyrout ; Kampa ; Ragne_Kabanova ; nathalie-P ; Philippe-Simier ; SteveMann ; chantal-cecchetti ; Urbanhearts ; Robert Trzaska ; Douglas Freer ; iStock-gaspr13 ; Thierry-Ryo ; jacqueline mingard ; Joe-Gough ; photographeeeu ; M.Eric-Honeycutt ; car ; sabrian ; Olena-Sokalska ; lixai ; olly ; Moyseeva-Irina ; Phillip-Baumgartner ; Paul-Prescott ; Mari-Savoia ; bukitdamansara ; redav ; GoncaloF ; LisaMcDonald ; Selected by freepik ; littleny ; Michael-Pettigrew ; 3532studio ; tinadefortunata ; Amanda-Perkins ; Mikael-Lever ; Nomad_Soul ; Bruno-BEHIER ; Tom-Christian ; pf30 ; weberfoto ; Michael_Shake ; Marc-Fischer ; Sophie-Lloyd ; Markus-Schieder ; Mario-Savoia ; Giordano-Aita ; Phillip-Baumgartner ; JeanMichel-Pouget ; nanyyy ; viiwee ; Croc80 ; A.S.T.C. ; Tobago77 ; w14a ; victor zastol'skiy ; jean pierre martin