floetrol_pack-GB-DE

Copie de FLOETROL

Waterborne paint conditioner

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder

Relaterte produkter

net-trol_pack-GB-DE

Copie de NET-TROL

Wood cleaner & Colour restorer
ro_pack-GB-DE

Copie de RUSTOL-OWATROL

Colourless, penetrating and isolating rust inhibitor
scs_pack-GB-GR

Copie de SOLID COLOR STAIN

Opaque wood finish for outdoor woods horizontal and vertical