polytrol_pack-GB-GR

Copie de POLYTROL

Colour restorer - Plastic, Paint, GRP, Metal

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder

Relaterte produkter

COSMOFER_pack

Copie de COSMOFER

Cold welding universal polyester cement
net-trol_pack-GB-DE

Copie de NET-TROL

Wood cleaner & Colour restorer
ro_pack-GB-DE

Copie de RUSTOL-OWATROL

Colourless, penetrating and isolating rust inhibitor