soapclean_pack-GB-DE

Copie de SOAPCLEAN

Natural cleaner for flooring and exterior wood

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder

Relaterte produkter

pack-POLISHFLOOR-1L-ES-IT

Copie de POLISHFLOOR

Polish for finished Wooden floors
spacenett_pack-GB-DE

Copie de SPACENETT

Powerful professional cleaner
textrol_pack-GB-DE

Copie de TEXTROL

Penetrating oil finish for exterior woods